О нама

Основна школа у Надаљу први пут је својим ђацима отворила врата 1802. године, 01. новембра и прва генерација ове школе бројала је 29 ђака. Први пут се под именом „Жарко Зрењанин Уча“ сусреће 1952. године и до данас поносно носи име овог учитеља. Тек 1980. године стекли су се услови за проширење школе, тако да је тада дограђен и новији део. Данас су функционална оба дела Школе и подједнако се користе. Под објектом се налази 1711m2, а школско двориште простире се на површини од 4440m2. Прилази и стазе заузимају око 840m2, а 2800m2 покривено је зеленом површином.
Школа је регистрована код Окружног привредног суда. Зграда у целости задовољава потребе васпитно – образовног рада и погодна је како за рад у једној, тако и за рад у две смене.
 
 У овој школској години је уписано 173 ученика од првог до осмог разреда.   У школи  има 5 одељења млађих разреда и 4 одељења старијих, што је укупно 9. 
 
Образовно-васпитни рад у школи реализује 22 наставника - 5 наставника разредне наставе и 17 наставника  предметне наставе. 14 наставника је запослено и у другим школама, јер немају 100% ангажовање у овој школи. Поред директора и наставника у школи су запослени стручни сарадници, педагог, секретар,  шеф рачуновођства, а  на пословима помоћних радника је 5 запослених.
 Годишњи план рада, као и  Школски програм,  реализују се на српском језику у свим разредима од првог до осмог разреда. Сви облици образовно - васпитног рада се реализују на српском језику, а документација и администрација се воде ћириличним писмом.