ЗапослениПредметни наставници
Наставници Предмет
Дејан Лале Српски језик
Аница Недељковић Енглески језик
Небојша Васић Математика
Иван Бајин Физика
Светлана Зеремски хемија
Јелена Грозданић Физичко васпитање
Зоран Мијић Физичко васпитање
Снежана Милошчин Верска настава
Ђорђе Ћорић Ликовна култура
Стефан Миловић Музичка култура
Мирјана Шегуљев Историја
Николина Ивановић Техничко и технологија
Мелезовић Тијана Географија
Парожанин Игор биологија
Немања Голуб Информатика и рачунарство
Учитељице
Соња Стојновић
Снежана Радукић
Миља Радивојевић
Наташа Булин
Стручна служба
Бојана Булић Шеф рачуноводства
Марина Станојев Секретар
Анита Зоротовић Педагог
Бојана Мићин библиотекар
Помоћно особље
Миодраг Ивановић Домар
Драгана Кнежевић Сервирка
Ђурђица Голуб Спремачица
Илинка Чупорт Спремачица
Љиљана Лаушев спремачица
Данијела Андрић спремачица
Директор Бранислава Станаћев