Организација рада

У школи је настава организована у преподневној смени, и то на следећи начин: у доњем делу зграду су смештене учионице за разредну наставу као и кабинет за физику и хемију и кабинет за стране језике, док се на спрату одвија предметна настава.

Канцаларија директора, педагога, секретара и рачуноводства се налазе на приземљу, а школска библиотека на спрату.

Деци је у школи обезбеђена ужина коју једу у кухињи смештеној у приземљу зграде.